ஞாயிறு, 8 மே, 2016

ஊறுதே தேன்-படி

மன்மதன் எய்திட்டான் மலர்க்கணை
மங்கைநீ எய்திட்டாய் விழிக்கணை
என்மனம் நினைந்தது உனைதனை
இச்சகத்தில் உளவோ உன்இணை!
           காரிகையே  கொண்டாய் ஊடல்-நான்
           கனவில் கண்டேன் கூடல்!

இனிய கவிதை உலா
ஊறுதே தேன்-படி

வாயில்லா பூச்சியாய் இருந்தேன்
வஞ்சிநீ கிட்டா அருந்தேன்
பாய்தனில் நித்திரை மறந்தேன்
பனிமொழி பகன்றதில் திளைத்தேன்
காரிகையே  கொண்டாய் ஊடல்-நான்
           கனவில் கண்டேன் கூடல்!

கோவை இதழ்களோ கெஞ்சும்
கருவண்டு விழிகளோ கொஞ்சும்
பாவையுன் சிரிப்போ முல்லை
பாரினில் அதுபோல் இல்லை!
காரிகையே  கொண்டாய் ஊடல்-நான்
           கனவில் கண்டேன் கூடல்!

வஞ்சியுன் இடையோ கைப்பிடி!
வாயிதழில் ஊறுதே! தேன்-படி
நெஞ்சினில் ஏற்றினாய் தீக்கனல்
நேரிழையேநீ இன்ப புதுப்புனல்
காரிகையே  கொண்டாய் ஊடல்-நான்
           கனவில் கண்டேன் கூடல்!

  


ஊறுதே தேன்படிஊறுதே தேன்-படி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகளை வழங்கலாமே! ஊக்கமாய் இருக்கும்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...