ஞாயிறு, 3 ஏப்ரல், 2016

மடித்து போடு !

மடித்து போடு
 உண்டியல் ஒன்றை வாங்கிவிடு
உண்மைத் தோழன் ஆகிவிடு
ஆபத்து நேரத்தில் உதவிடுமே


அதுவே நமக்கு துணையாமே!
அம்மா தருவாள் ஒரு- காசு
அதனை உண்டியலில் போட்டு விடு
அப்பா அளிக்கும் காசையும்
அழகாய் அதனில் சேர்த்து விடு
மாமா தருவார் ரூபாயை
மடித்து போடு மறவாமல்
ஆமாம் அதுவே சேமிப்பாம்
அதனை நாளும் செய்வோமே!
 ---- கே. அசோகன்
.

2 கருத்துகள்:

கருத்துகளை வழங்கலாமே! ஊக்கமாய் இருக்கும்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...