வியாழன், 31 மார்ச், 2016

கீதம் சங்கீதம் !

கீதம்….சங்கீதம் !
                                         “,,,,,,,,,,,,,,,,,என்ன இவர் ஒன்றாம் வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு பாடம் நடத்துகிறாரோ ? என்று எண்ண வேண்டாம்.
             இந்த எழுத்துகளுக்கும், ராகங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது.
             பதினெட்டு எழுத்துகளும், பதினெட்டு ராகங்களைக் குறிப்பிடுகிறது.
           ()- அசுரவேரி   ()- கல்யாணி ()   -காம்போதி, ()-சங்கராபரணம், ()- சரவேரி, ()-முகாரி, ()- கேதார கௌனம், ()- நவரோக, ()- பந்துவராளி, ()- மத்திமாவதி ()- மோகனம், ()-சராங்கம், () –எதுகுலகாம்போதி, ()- பைரவி ()- ஆனந்த பைரவி ()- பியரகடை ()- அடாணா
        தமிழ் மொழிக்கும் இசைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம் முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தி விட்டனர். ராகங்களும் பதினெட்டு, சித்தர்களும் பதினெட்டு- அதை நினைவு படுத்தவே இப்பகிர்வு

                                                                                                                 --- கே. அசோகன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகளை வழங்கலாமே! ஊக்கமாய் இருக்கும்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...