திங்கள், 21 மார்ச், 2016

கலவியில் ஏன் ?

வாழ்க்கைப் பாடம்
நான்கே எழூத்தில்
தலைப்பெழூத்தோடு....
என் பெயர்
பட்டங்களின் எழூத்தோ....
தொடர்கதையாய்......
இன்னமும்....படிக்கிறேன்


தணியா தாகமாய்
ஆளில்லா
மாடி வீட்டில்
அழூம்குரல் கேட்டே...
படியேறி போனேன்
ஆக்ரோஷமாய்... முறைத்தன
பூனைகள் இரண்டு
அதட்டினேன்
அவ்வளவுதான்
பிராண்டி எடுத்தனவே
இரண்டும் சேர்ந்து
அலறியடித்து...
அடைக்கலமானேன்
மனைவி மடியில்......

கனிவாய்
தலையைக் கோதி....
கலவியில்
ஏன் புகுந்தீர்?
கரடியாய் என்றாள்
எட்டாம் வகுப்பு
எட்டாத
என் மனைவி...
இப்பொழூதோ...
படிக்க துவங்கினேன்
வாழ்க்கைப் பாடத்தை...!
                       
-       --- கே. அசோகன்.

            

2 கருத்துகள்:

கருத்துகளை வழங்கலாமே! ஊக்கமாய் இருக்கும்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...