செவ்வாய், 8 மார்ச், 2016

விடுமுறை !

ஆசை
அரக்கனுக்கு
விடுமுறை அளி!
ஆகலாம்
புத்தராக!

எனை சுமந்தவள்
விடுமுறை
கேட்டிருந்தால்
இன்றுநான்”?பள்ளியறைக்கு
என்றென்றும்
விடுமுறையோ
முதிர்கன்னிகள்!

தேர்தலில்
வெற்றி
தொகுதிக்கு
விடுமுறை!

வீட்டு தலைவிகளுக்கு
விடுமுறை!
முகத்தில் முட்புதர்
ஆண்கள் !

யுகயுகமாய்
விடுப்பே இல்லாத
இதய உணர்வு
காதல்!

சூரியனும்காற்றும்
விடுமுறை!
பூமிப்பந்து புஸ்வாணமாய்!

கே. அசோகன்.


3 கருத்துகள்:

கருத்துகளை வழங்கலாமே! ஊக்கமாய் இருக்கும்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...