ஞாயிறு, 10 ஜூன், 2018

அவன்தானே படைப்பாளி


அவன்தானே படைப்பாளி-
ஏதோ…… ஏதோ
கிறுக்கியதை
கவிதை என்றார்கள்!

கவிதை ஆனதால்
என்னையும்………
கவிஞன் என்றார்கள்!
kavithaigal0510.blogspot.com
அவன்தானே படைப்பாளி-இனிய கவிதை உலா

ஞாயிறு, 13 மே, 2018

கன்னத்தில் விழாது
           அன்னமிடும் போது
                          அன்பையும் பரிமாறுபவள்
           கண்ணீல் நீர்த்துளித்தாலும்
           கன்னத்தில் விழாது காப்பவள்!
kavithaigal0510.blogspot.com
கன்னத்தில் விழாது

ஞாயிறு, 22 ஏப்ரல், 2018

பேய் படிக்குமா ?


1974- காலகட்டம், அப்பொழுதெல்லாம், பதினோராம் வகுப்புதான் பள்ளிஇறுதி வகுப்பு. நானும் என் தம்பியும் உறாஸ்டலில் தங்கி படித்தோம்.
                                  நான் பதினோராம் வகுப்பு ”ஏ” பிரிவிலிருந்தேன். ஆங்கில வகுப்பாசிரியர் முதன்முதலாய் வகுப்பில் நுழைந்தார்.

வியாழன், 12 ஏப்ரல், 2018

எழில் தமிழழகைப் பாடிமகிழ வேண்டும் - தமிழ் புத்தாண்டு கவிதை


சீறிவரும் கடல லையில் கால் நனைத்தே
                சித்திரையில் முழுநிலவு கண்டு மகிழ்வோம்
                தூறிடும் சாரல்தேடி  சென்றே தான்
                தூய்த்திடவே துடித்திடுவோம் இன்ப மதை
                சாறினையே குடித்துதான் தாகம் போக்கி
                சத்தான பழங்களையே சாப்பிடு வோம்!
           கூறிடுவோம் கதிரவன் வெம்மை அதிகமே!


       கதிரவனின் வெம்மையை தணித் திடவே
       காணுமிட மெங்கிலும் மரம்வளர்ப் போமே!
       புதிதாக பிறந்துள்ள புத்தாண்டு தன்னில்
       பொலிவோடு புத்தாடை அணிந்தே தான்
       எதிர்வரும் நாட்களிலே இனிமை நிழல்
       என்றுமே நிலைத்திட செடியும் நடுவோம்
       குதிரையாய் ஓடியோடி உழைத்த நாளில்
       கொண்டிடுவோம் கோடையிலே ஓய்வு தானே!

       மண்மணக்க பயிர்கள் வளர்தல் வேண்டும்
       மலர்வகைகள் பூத்தே குலுங்க வேண்டும்
       உண்ணும்  பொருள் தந்துதவும் உழவர்
       உயர்ந்திடவே கரங்களை தந்திடு வோம்
       எண்ணும் சிந்தையிலே எல்லா மாய்
       எழில்தமிழ ழகைப் பாடிமகிழ வேண்டும்!
       பண்ணோடு பாவாக இணைதல் போல
       பண்பாடி நாளும்தான் மகிழ்ந்தி டுவோமே!

தமிழ் புத்தாண்டு கவிதை யூடியுபிலும் காணலாம்

புதன், 4 ஏப்ரல், 2018

காவிரியே வந்துவிடு


                விரிகின்ற காவிரியே விழி திறக்க மாட்டாயா?
                                விவசாயிகள் துயரினை நீதுடைக்க மாட்டாயா?

காவிரியே வந்துவிடு
காவிரியே வந்துவிடு

                   குடகில் பிறந்தவளே! குளிராய் விரிந்தவளே!
         கன்னித்தமிழ் கரையோரம் நீஒதுங்க மாட்டாயா?
         அடகில் வைத்துவிட்டோம் மானம் போகுதம்மா!
         ஆடியிலே நீஆடியாடி வந்திடுவாய் என்றோமே!

      ஆண்டான்டாய் அழுகின்றோம் எம்குரல் கேட்கலையோ?
       அடிவயிறு நெருப்பாய் கன ன்றே எரியுதும்மா
      மீண்டுவருவாயோ ? மாளாத்துயர் தீர்த்திடவே!
      மேகம் கறுத்திட்டாலும் மழையேதும் போதலையே

      பிறந்தஇடம் குடகென்றாலும் புகுந்தவீடு தமிழ்தானே!
      சிறப்பாய் இருப்பாய் எனநேர்ந்து வழிபட்டோம்
       குறைகள் களைந்திடவே கனிவாய் வந்திடுவாய்
       கடல லைப் போல சீறியே வந்திடுவாயே!


ஞாயிறு, 1 ஏப்ரல், 2018

தாயன்பில் மாற்றமில்லை


நிலவின் ஒளியில் மாற்றமில்லை
                                நெளிந்தோடும் நதியில் மாற்றமில்லை
                                உலவிடும் காற்றினில் மாற்றமில்லை
                                ஓடும்மேகங்களில் மாற்ற மில்லை

ஞாயிறு, 11 மார்ச், 2018

பெண் எனும் பிரபஞ்சம்

                          
இயற்கையில் எல்லாம் பெண்மை
                                எதில்தான் இல்லை பெண்மை தன்மை
                                வயலின் கதிரில்நெற்கள்பெண்மை!
                                வானில் உலவும் நிலவில் பெண்மை!
பெண் எனும் பிரபஞ்சம் 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...