ஞாயிறு, 28 பிப்ரவரி, 2016

மறு நாளில் பூக்கவே

மறுநாளில் பூக்கவே!

பூந்தேனை தேனீக்கள்
சேகரிக்க…..
எடுக்கிறோம்
துவண்டா போகிறது?
தேனீக்கள்!


மனங்கமழ் மலர்களை
பறித்துக் கொள்கிறோம்!
மறுத்துதான் விடுகிறதா?
செடிகள்
மறுநாளில் பூக்கவே!

எவ்வளவு எடையாயினும்
இழுத்து போகிறதே!
எறும்புகள்!
இழுக்காமல் விடுகிறதா?

எந்த பொறியாளன் ?
வகுப்பு எடுத்தான்
தூக்கணாங்குருவிகளுக்கு
அழகான கூட்டை….
அதுதானே கட்டுகிறது

துவண்டால் தோல்வி
துணிந்தால் வெற்றி!‘
துவள்வதும் துணிவதும்
தோழா உன்கையில்!


--- கே. அசோகன்.2 கருத்துகள்:

கருத்துகளை வழங்கலாமே! ஊக்கமாய் இருக்கும்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...